• Goedkoopste verzending
  • NL's grootste assortiment
  • Hoge groepskortingen
  • Tevredenheidsgarantie
  • Snelle en betrouwbare levering

 

Compleetverkleed infographic 3

HET NATIONALE CARNAVALSONDERZOEK 2017

1 op de 10 mannen belandt met de verkeerde in bed en we hoeven niet zo snel bang te zijn voor een Bosjesmannendiscussie… 

Dit jaar heeft CompleetVerkleed ism Happy Cactus en enkele regionale kranten, voor de tweede keer op rij het nationale carnavalsonderzoek uit laten voeren. Het onderzoek wordt onder ca. 2.500 respondenten gehouden en richt zich op de beleving van tradities rondom carnaval. Ook nu weer met verrassende uitkomsten…

Carnaval minder populair?!

Daar lijkt het wel op. De vraag “Wat vind je van carnaval?” leverde bijna 10% minder enthousiaste reacties op dan vorig jaar. Desalniettemin heeft nog steeds bijna de helft van de ondervraagden er weer zin in. Maar pas op… De groep die claimt dat carnaval zijn beste tijd wel heeft gehad, groeit gestaag. Dit is ook terug te zien in een afnemend aantal dagen waarop carnaval gevierd wordt. Bijna 10% meer carnavalsvierders dan vorig jaar houdt het bij het weekend. Alleen onder jongeren tussen 18 en 35 jaar blijft carnaval onverminderd populair. Zij vinden carnaval “de beste week van het jaar”. Over de hele linie genomen, hebben vrouwen overigens meer zin in carnaval dan mannen. Een opmerkelijke uitkomst!

Beer we come

Drank en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de vraag wat er zo leuk is aan carnaval prijkt op de tweede plek “een mooi excuus om lekker zat te worden”. Maar liefst een derde van de ondervraagden zet deze reden boven het plezier hebben met vrienden. Dit wordt ondersteund door het aantal glazen alcohol dat er dagelijks doorheen gaat. Hierbij zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar verantwoordelijk voor bijna de helft van de drankconsumptie. Meer dan 70% van deze groep geeft aan meer dan 20 glazen per dag te consumeren. En een gewogen gemiddelde laat zien dat we ten opzichte van vorig jaar ook nog eens van plan zijn om maar liefst 10% méér te gaan drinken.

Carnaval bloter dan ooit

‘Ons’ van oudsher traditioneel winterse carnaval lijkt steeds meer weg te hebben van de tropische Zuid-Amerikaanse variant. 60% van de respondenten geeft aan dat bloter beter is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is hierbij opvallend klein. 63% van de mannen en 55% van de vrouwen is pro bloot. Dit sluit aan bij de trend die ook met Halloween in Amerika waarneembaar is. Daar zien we steeds meer sexy pakjes met minder stof. Tegelijkertijd laat een toenemend aantal ondervraagden hun imago meewegen in het bepalen van de kostuumkeuze. Met name jongeren reageren met: “Ik ga niet te gek want ik moet ook een beetje op mijn imago letten”.

Carnaval is slecht voor het individu

Dat carnaval en goede voornemens niet goed samengaan, komt uit meerdere vragen naar voren. Slechts 13% van de carnavalsvierders geeft aan gezond te willen blijven eten. Het zijn voornamelijk vrouwen die zich hebben gewaagd aan dit antwoord. 70% van de mannen geeft namelijk aan dat ze de voorkeur geven aan een vette hap. Dat er veel drank wordt geconsumeerd was al duidelijk. Mede hierdoor lijken vooral mannen het ook niet zo nauw te nemen met hun relatie. Onder hen gaat 1 op de 10 wel eens vreemd.

Carnaval is goed voor de maatschappij

Op de vraag wat mensen per dag spenderen tijdens carnaval antwoord ongeveer 60% van de respondenten dat ze meer dan 70 euro uitgeven. 35% geeft ongeveer 50 euro uit en een minderheid van 5% geeft mind er uit dan 30 euro. Uit eerder onderzoek van de rekenkamer is gebleken dat er jaarlijks ongeveer 1.500.000 carnavalsvierders zijn. Een rekensom leert ons dan snel dat we in totaal zo’n 100 miljoen euro uitgeven. Per dag. Gemiddeld genomen gaan we ongeveer 2,5 dag carnaval vieren waardoor we de carnavalskas met circa 250 miljoen euro vullen. Dit is ongeveer gelijk met vorig jaar. Met name de horeca zal hiervan profiteren.

Carnaval wordt stedelijker

Er lijkt een verschuiving plaats te vinden. Daar waar vorig jaar nog velen de voorkeur gaven aan de lokale stamkroeg lijken nu steeds meer mensen naar de binnenstad te willen gaan. Dorpskernen en het van oudsher onder Brabanders populaire Limburg moeten inboeten wat betreft populariteit. Tradities lijken steeds meer op de achtergrond te raken. Ook wat betreft muziek geven steeds meer mensen de voorkeur aan ‘normale stapmuziek’. Slechts een derde van de carnavalsvierders luistert nog het liefst naar echte carnavalsmuziek. Hiervan is het grootste deel afkomstig uit Limburg en wat ouder dan gemiddeld.

Bosjesman mag blijven

Als gevolg van de actuele discussie rondom Zwarte Piet is dit jaar wat uitgebreider gekeken naar de profilering tijdens carnaval. Het onderzoek stelt de vraag welk type kostuum echt niet door de beugel kan tijdens carnaval. Hierbij kon er onder andere tussen de horrorclown, (zelfmoord)terrorist, Bosjesman, Arabier en het boerkakostuum gekozen worden. De uitkomst was duidelijk: kostuums die op de actualiteit inspelen, worden veel nadrukkelijker afgekeurd dan kostuums die inspelen op minderheden. De helft van de ondervraagden die überhaupt problemen heeft met een kostuum gaf aan dat horrorclowns echt niet kunnen. Meer dan de helft (58%) van de feestgangers geeft echter aan geen enkel probleem te hebben met het type kostuum dat aangetrokken wordt.


Open hier de infographic in PDF

Het onderzoek

Bij het onderzoek wordt o.a. gekeken naar verschillen in beleving tussen leeftijden, geslacht en afkomst. Het onderzoek is in het verleden ook uitgevoerd waardoor bepaalde trends zichtbaar zijn. Respondenten zijn geworven via Facebook, externe e-maildatabases en websitebezoekers.

Inschrijven Nieuwsbrief